Bilijar klub “XXL Prijedor” organizuje turnir u bilijaru.

  • Šema 64
  • Igra Osmica International
  • No dress code
  • Uplata 30 €
  • Nagradni fond: 250€ + sve uplate

Termin održavanja: 14. i 15. januar 2023.

Prijave i Inbox ili na telefon: +387 (0)65 834 276.

Dobrodošli.